Användarvillkor

Drycks.se ALLMÄNNA VILLKOR

KUNDUPPGIFTER

När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

Kunden är medveten om och accepterar att Drycks.se behandlar personuppgifter om Kundens anställda och Kunden åtar sig att informera berörda anställda enligt dessa villkor. Personuppgifter i serveringstillstånd behandlas av Drycks.se eftersom det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga bestämmelser som Drycks.se åtar sig. Drycks.se är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och ansvarar för att behandlingarna sker i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

Kund åtar sig att se till att ingen annan kan använda dennes inloggningsuppgifter. Kund får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kund ska omgående anmäla till Drycks.se om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Kund ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

Om Drycks.se misstänker att kund missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Drycks.se rätt att stänga av dig. Drycks.se har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.

Serveringstillstånd

För inköp av alkoholhaltiga drycker krävs att Drycks.se har en kopia på giltigt serveringstillstånd.

Fakturering och betalning

Samtliga prisuppgifter på Drycks.se är de som gäller vid beställningstillfället och är angivna exklusive moms och exklusive pant.

Betalning sker via faktura ställd av Drycks.se. Vid betalning på faktura gäller betalningsvillkor 10 dagar. Vid en andra fakturapåminnelse debiteras lagstadgad avgift om 60 SEK exkl.moms. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 SEK exkl.moms tillkommer.

Leverans

Leverans av dina varor sker till den adress som du har angivit vid registrering. Det är du som kund som är ansvarig för att hålla dina uppgifter uppdaterade och därmed ge oss möjlighet att leverera till rätt adress. I dessa uppgifter inkluderas även öppettider, samt eventuell instruktion för att vi skall kunna leverera.

Leveranser sker på vardagar mellan tiderna 08.00-16.00.

Tidspassning. Om du som kund önskar leverans inom ett specifikt tidsintervall måste denna information anges vid beställning.
Leveranstid är inom Stockholm 1-2 dagar, övriga landet 2-3 dagar.

Reklamation & Ångerrätt

Eventuella transportskador och leveransbrister ska meddelas inom 3 dagar efter leveranstillfället. Produktreklamation meddelas inom 10 dagar. För att varan ska kunna reklameras måste nedan åtgärder vara genomförda.

Allmänt skummande fat

  • Fat bör förvaras kylda (kylskåpskallt)
  • Faten bör inte kopplas på direkt efter leverans, risk för att de skakats i leverans och påverkat kolsyran.
  • Det bästa att kyla fat(en) 24 timmar innan servering.

Vid skummande fat

  • Öka trycket och justera flödet med kompensatorn på tappen. Trycket på en skummande keykeg kan gå upp till ca 3,1-3,2 bar.
  • Vänd samtidigt på
fatet så att ölen tas ”från botten” istället. Keykegs tar ju normalt
ölet från toppen, där skum samlas.
  • När man gör detta
så behöver man såklart dra genom skummet som sitter i ledningen
  • Om inget av ovan
fungerar så har vi det sista esset i ärmen: Koppla av fatet, töm allt tryck med
den röda depressurizern som är till keykeg, koppla på ölen igen utan tryck (mycket viktigt) och öppna kranen. Låt stå öppen tills ingen mer
öl kommer ut. Den ölen som skummar ut trycks ut av trycket i ölen. Detta tar
 normalt 5-15 minuter och man förlorar normalt 1-3 liter på detta.

Är ovan åtgärder uppfyllda och genomförda vänligen kontakta malin@drycks.se för att tillhandahålla en blankett där samtliga fält är obligatoriska för ifyllnad. Beskriv tydligt och beskrivande anledning till din reklamation för snabbare och godkänd hantering.

Privatpersoner har ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av vissa varor. Ångerrätten gäller inte varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla.

Vid en eventuell tvist hänvisar vi till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.